top of page

Om oss

Engebretsen AS er 100% norskeid og vi produserer og videreforedler alle våre produkter selv på vår fabrikk. Derfor kan vi være meget fleksible og imøtekomme våre kunders ønsker. Vi stiller gjerne vår fagkompetanse til disposisjon dersom det er ønskelig med utvikling av nye produkter for våre kunder.


Med mer enn 40 år i bransjen er vi fremdeles en nisjebedrift med spesialkompetanse innen produksjon av kryddersmør, marinader og sauser og krydderblandinger.


Vi er i dag 10 ansatte med god erfaring og kompetanse og vi er stolte av å levere trygg mat av god kvalitet.

Pålitelighet – kvalitet – fagkompetanse

Historie

Engebretsen AS ble etablert som en familiebedrift i 1981 av Gunn og Jan Erik Engebretsen. De første årene bestod varesortimentet av ulike krydder, kryddersmør og oljer som ble levert til dagligvare og storhushold.


Firmaet ble etablert på gården Frilset i Eidsvoll. De første årene var det Gunn og Jan Erik som sto for all driften. Salget skjedde først og fremst ved at Jan Erik var ute og solgte selv. Gunn var på gården og hadde kontroll på økonomien. I travle perioder hjalp barn og øvrig familie til på kveldstid. Etter hvert økte salget og staben ble utvidet med flere folk.


Smørpølser har vært viktig i hele bedriftens historie. I starten produserte Jan Erik disse på natta og morgenen, for deretter å kjøre ut til butikkene.

Nå produseres det nesten 1 000 000 smørpølser i året.


I 2002 flyttet vi inn i lokalene på Minnesund, ca. 6 mil nord for Oslo, hvor vi fremdeles holder til. Samtidig ble det utvidet med enda flere ansatte.


De første årene bestod varesortimentet av ulike typer kryddersmør, krydder og krydderblandinger som på bred basis ble levert til dagligvare og storhushold. Etter hvert som markedet dreiet fra enkeltforetakende til en mer kjedeorientert virksomhet, ble kundenes behov endret. Vi så tidlig at en mer nisjeorientert vinkling, med spesialkompetanse som basis, ville være veien å gå. Etter hvert har også varesortimentet blitt utvidet og endret, men med samme basis som tidligere. For oss er det viktig med nær kontakt til våre kunder for å se nye trender og dreining i markedet, og kunne tilpasse smaker etter kundens ønsker.


Siden 1981 har Engebretsen AS produsert og levert trygg mat av god kvalitet. Pålitelighet, kvalitet og fagkompetanse setter vi i høysetet.

bottom of page